LO

Vad är
jämlikhet?

Om vår tids viktigaste politiska fråga

Hem / Inlägg / Vad är jämlikhet?

Vad är jämlikhet?

LO i Sverige
måndag, 10 juli, 2017

I ett jämlikt samhälle har alla invånare samma värde och rättigheter. Alla invånare ska ha tillgång till likvärdig vård, skola, socialförsäkringar och omsorg oavsett storleken på ens plånbok. Hur rik familj du föds in i ska inte avgöra dina chanser att lyckas i livet. I ett jämlikt samhälle ser vi tillsammans till att alla har samma möjlighet att utbilda sig och arbeta.

Hur hjälper fackföreningsrörelsen mot ojämlikhet?

Facket består av löntagare som går samman för att stå upp mot arbetsgivarna och ställa krav på politiker. Vi kämpar för att industriarbetaren och undersköterskan ska ha samma chans att träffa en läkare som chefen, och att lokalvårdarens barn ska ha samma möjligheter att få bra betyg i skolan som direktörens barn.

”Sverige är ju redan världens jämlikaste land?”

Sverige har varit världens jämlikaste land. I dag landar vi på en blygsam elfteplats. Vi har blivit omsprungna av våra grannländer och flera centraleuropeiska länder. Sverige är ett bra land att leva i, men också det OECD-land där inkomstklyftorna ökar snabbast. Utvecklingen går åt fel håll, i en allt snabbare takt.

Är det inte bra att människor kan tjäna pengar och bli rika?

Bra och bra – problemet är att pengarna och makten alltmer koncentreras till en liten grupp. Ingen gynnas av att inkomstklyftorna ökar. Samhället mår som bäst när fler får det bättre, inte när pengar samlas på hög av de redan rika.

Vi är på väg att återgå till ett samhälle där ärvda rikedomar får allt större betydelse, något vi inte upplevt sedan före världskrigen. Vi går bakåt i tiden vad gäller jämlikhet, istället för framåt.

Svenska modellen – vad är det?

I Sverige är det facken och arbetsgivarna som sätter lönerna, inte politiker. Fackförbund och arbetsgivare förhandlar fram kollektivavtal som bestämmer löner och arbetsvillkor. Det är en av grundpelarna i den svenska modellen. Därför behöver vi starka fackförbund som varje dag jobbar för rättvisa och jämlikhet. Den svenska modellen växte fram för att hitta en balans mellan arbetsgivarna och löntagarnas intressen. Det gynnar människor som får det bättre och företag som får mer ordning och reda på arbetsmarknaden.

Högerpartierna i Sveriges riksdag vill nu istället stifta lagar om lägre löner. Att politikerna skulle sätta lönerna, istället för facken och arbetsgivarna i förhandlingar, vore att överge den svenska modell som är internationellt beundrad och som har gett Sveriges löntagare höjda reallöner i en lång rad år.

Senast ändrad: torsdag, 6 juli, 2017
Till toppen