LO

Vad är
jämlikhet?

Om vår tids viktigaste politiska fråga

Hem / Inlägg / Sedan 1980-talet har samhället gått i fel riktning.

Sedan 1980-talet har samhället gått i fel riktning.

LO i Sverige
tisdag, 20 juni, 2017

Låg läs- och skrivkunnighet. Stor kriminalitet. Låg social rörlighet, sänkt förväntad livslängd – konsekvenserna av ojämlikhet är många.

All forskning pekar på att växande klyftor är dåligt medan ett jämlikt samhälle är ett bättre samhälle att leva i – för alla. Därför är det väldigt oroväckande att de ekonomiska klyftorna växer rekordsnabbt och har gjort så de senaste årtiondena.

Sedan 1980-talet hamnar allt mer av värdet på det som produceras i direktörernas fickor istället för på arbetarnas lönekonto. Löntagarnas – de som jobbar alltså – andel av vinstkakan är idag lika liten som den var före första världskriget.

OECD, som utvärderar den ekonomiska utvecklingen, konstaterar att klyftorna i Sverige växer snabbast i västvärlden. Och de varnar för konsekvenserna av större ojämlikhet. Sämre ekonomisk utveckling, ökad risk för våld är bara några av dessa – något vi redan idag märker av i vårt samhälle.

I förlängningen innebär detta att det är inte bara är de allra fattigaste som blir utsatta utan alla – på alla samhällsnivåer – mår i förlängningen sämre av ojämlikhet.

Medan de fattigaste svenskarnas inkomster har ökat med 14 procent sedan 1991 har de rikaste svenskarna ökat sina inkomster med 90 procent.

Det är därför vi på LO varje år tjatar om att direktörerna tjänar allt mer medan arbetarna får det sämre, år efter år. Det är inte rättvist och det är framförallt inte bra för samhällsutvecklingen.

Andelen medborgare med låg ekonomisk standard har samtidigt blivit större i alla grupper. Utrikes födda och ensamstående med barn, framför allt kvinnor, är allra värst utsatta. Bland dem har andelen med låg ekonomisk standard ökat med hela 18 procent mellan 1995 och 2013.

Ännu tydligare blir bilden när vi väger in kapitalinkomsterna, alltså inkomsterna från vinster på till exempel aktier. Den rikaste tiondelen av befolkningen fick 90 procent av kapitalinkomsterna 2015.

Jämlikhet skapar framgång

Länge har man från borgerligt håll menat att jämlikhet är tillväxtens motsats. Men forskningen är tydlig och visar tvärtom att jämlikhet är bra för tillväxten. Det är alltså inte ens en fråga om politik eller ideologi – det är fakta. Till exempel konstaterar OECD att utan växande klyftor hade Sveriges tillväxt varit ungefär 20 procent högre mellan 1990 och 2010.

En av orsakerna till detta är att när klassklyftorna växer får de flesta mindre pengar att röra sig med. Det innebär i sin tur att vi då tar mer lån, pluggar mindre, mår sämre och i förlängningen producerar mindre.

Ett framgångsrikt samhälle behöver därför mer jämlikhet. Inte ökade klyftor.

Senast ändrad: torsdag, 29 juni, 2017
Till toppen