LO

Vad är
jämlikhet?

Om vår tids viktigaste politiska fråga

Hem / Inlägg / Satsa på skolorna med störst behov.

Satsa på skolorna med störst behov.

LO i Sverige
måndag, 31 juli, 2017

Det är tråkigt att säga, men svensk skola är orättvis. För alla elever har inte samma chans att lyckas – allt för mycket beror på var du bor, vilka föräldrar du har och vilken skola dina föräldrar valt eller inte valt åt dig.

Vilken utbildning ett barns föräldrar har avgör allt oftare hur det går för en elev i skolan. Har föräldrarna hög utbildning så har även barnet lättare att nå bra skolresultat. Om föräldern däremot endast har en låg utbildning får barnet det svårare i skolan.

Det är inte okej i ett land som Sverige. Här ska alla barn få chansen att bli och göra det de vill, oavsett hur stor plånbok eller hur lång utbildning deras föräldrar har. Därför måste vi både motverka ekonomiska orättvisor och ge skolan större resurser så att alla barn får minst godkänt i alla ämnen. Även de som lever under tuffare förhållanden.

Därför tycker LO att elevernas hemförhållanden ska påverka resurserna till de enskilda grund- och gymnasieskolorna. Det vill säga: pengarna ska gå dit de gör störst nytta och skolor med flest fattiga elever ska få mest resurser, av den enkla anledningen att de behöver det mest. Det är enkel fördelningspolitik.

Ett annat problem för den svenska skolan är att privata ägare idag tillåts plocka ut vinster ur skattefinansierade skolor. Våra skattepengar ska gå till skolan – inte företagsvinster.

För att göra skolan mer jämlik måste också det fria skolvalet förändras. Det är ett system som förstärker segregationen eftersom att möjligheten att gå i en ”bra” skola hänger på ett aktivt val från föräldrar istället för att vara en självklarhet. Inga elever ska gå i dåliga skolor.

Men det är väl inte skolans uppgift att kompensera för dåliga hemförhållanden, tänker kanske du?

Jo, det är det faktiskt, enligt skollagen. Skolans uppgift är att se till så att alla barn får en likvärdig utbildning, oavsett vilka deras föräldrar är. Utbildningen behöver därför formas så att även barn som inte får stöd hemifrån klarar av skolan. Alla elever gynnas av en jämlik skola. När fler kan hänga med i undervisningen ökar resultaten för alla.

Senast ändrad: torsdag, 6 juli, 2017
Till toppen