LO

Vad är
jämlikhet?

Om vår tids viktigaste politiska fråga

Hem / Inlägg / Avskaffa allmän visstid.

Avskaffa allmän visstid.

LO i Sverige
torsdag, 29 juni, 2017

Att ha en trygg anställning där du vet var du jobbar, när du jobbar och att du får behålla jobbet är avgörande för att vända ojämlikhetstrenden.

I dag är alldeles för många anställningar otrygga och korta. Särskilt i välfärden, handeln och hotell- och restaurangbranschen. 2016 var över 260 000 personer tim- eller behovsanställda i Sverige. Det är nästan 300 000 personer som inte kan planera sin framtid, ta ett bostadslån eller räkna med en trygg pension.

Ofta blir det som borde vara tillsvidaretjänster bara visstidstjänster, där man kan sägas upp med kort varsel. Det är orimligt. Anställningsformen allmän visstid, som har ökat antalet visstidstjänster, måste avskaffas.

Men är det inte bra om arbetsgivare kan ta in personal när det behövs då?

Jo, självklart. Men idag är systemet alldeles för generöst och utnyttjas systematiskt. Människor som egentligen behövs på sitt jobb varje dag anställs på timme eller visstid. Det är ett sätt att pressa lönerna nedåt och det drabbar både de anställda och verksamheten.

Senast ändrad: torsdag, 29 juni, 2017
Till toppen